Loading...
SanGiacomo Presse

Produkcja mimośrodowych z łabędzią szyją i dwukolumnowych pras mechanicznych

Specjalistyczne know-how w zakresie tłoczenia blach SanGiacomo Presse

Specjalistyczne know-how w zakresie tłoczenia blach

Od ponad 65 lat jesteśmy dostawcami dla wiodących firm w wielu różnych sektorach produkcyjnych i dla producentów instalacji; zgromadziliśmy doświadczenie i świadomość związaną ze złożonością różnych obszarów produkcji.
Dzięki naszej znajomości specyfiki technologicznej każdego sektora i/lub kategorii produkcji, jesteśmy w stanie zapewnić wydajne i wysokowydajne rozwiązania.

100% produkcja wewnętrzna SanGiacomo Presse

100% produkcja wewnętrzna

Zawsze dążąc do wysokich standardów jakości, produkcja wewnętrzna pozwala nam podnosić jakość naszych produktów, jednocześnie szybciej reagując na potrzeby rynku. Pozwala nam to elastycznie oferować niezawodne, wysokiej klasy maszyny, z możliwością dostosowania produkcji do najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Innowacyjność: klucz do konkurencyjności SanGiacomo Presse

Innowacyjność: klucz do konkurencyjności

Jesteśmy firmą w ciągłym ruchu. Nieustannie optymalizujemy nasze produkty i procesy produkcyjne, aby pozostać nowoczesnym, dynamicznym i wartościowym partnerem. W Sangiacomo staramy się również wyznaczać standardy rynkowe, koncentrując naszą uwagę na poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pomogą naszym klientom być bardziej konkurencyjnymi na rynku globalnym.

Liczby

  • +65 Na rynku od lat
  • +16K Maszyny na świecie
  • +19K Sztuk produkowanych na sekundę na świecie
  • 100% Wyprodukowano we Włoszech
Zrównoważony rozwój środowiska SanGiacomo Presse

Zrównoważony rozwój środowiska

W Sangiacomo jesteśmy wielkimi zwolennikami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej; zrównoważony rozwój i równowaga to kluczowe pojęcia. Jako producent musimy dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i operatorów korzystających z naszych pras, w pełni wykorzystując nowe technologie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zmniejszenia zużycia energii i marnotrawstwa środków smarnych oraz zmniejszenia wpływu na środowisko.

Pomoc techniczna SanGiacomo Presse

Pomoc techniczna

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne są nasze maszyny w procesie produkcyjnym naszych klientów, nasi technicy są zawsze gotowi do zapewnienia specjalistycznego wsparcia technicznego.